Az integrációelméletek speciális megközelítése a Ludovika Scholars Programban

A Ludovika Scholars Program keretében tartott nyilvános előadást és szűk körű szakmai workshopot az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon Jarosław Szczepański, a University of Warsaw Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának oktatója, a Polish Journal of Political Science alapító főszerkesztője, a lengyel Igazságügyi Akadémia Jogtudományi Intézetének oktatója.

Nyilvános előadása alkalmából Zachar Péter Krisztián nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a vendéget, majd Gyurcsík Iván nagykövet, rektori főtanácsadó, a Ludovika Scholars Program igazgatója mutatta be a kiemelt egyetemi program szerepét a nemzetköziesítésben. Ezt követően Jarosław Szczepański egy sajátos integrációs folyamat fejlődési stációit mutatta be, amelyek révén az állami autonómia és szuverenitás teljes tiszteletben tartása mellett valósult meg a transznacionális gazdasági integráció. E sajátos keretet az Ausztrália és Új-Zéland között 1973-ban létrehozott utazási megállapodás (Trans-Tasman Travel Arrangement, vagy TTTA) jelenti, amely jelentősen befolyásolja az állampolgárok mozgását a két ország között. A fő cél az állampolgárok szabad mozgásának megkönnyítése volt, valamint egyben a megállapodás megnyitotta a lakosok előtt a lehetőséget, hogy mindkét országban éljenek és dolgozzanak, elősegítve a két nemzet közötti szorosabb kapcsolatot. A hagyományos szerződésektől eltérően ez az 1973-ban kezdeményezett megállapodás egy sor bevándorlási eljárásra és közös politikai támogatásra támaszkodik, a nemzetbiztonsági és közszolgálati szerepekre vonatkozó különleges megfontolásokkal, ugyanakkor nincs szerződéses keret a szabad mozgás lehetőségéről. A későbbi években a gazdasági különbségek és az ezek által kiváltott migrációs trendek azonban új szabályozásokat indukáltak, többek között az okmányok és a jogosultságokhoz való hozzáférések terén. Kezdetben az Ausztráliában élő új-zélandiak közvetlenül hozzáférhettek az ellátásokhoz, azonban az 1980-as évektől kiigazításokra került sor és így például féléves letelepedéshez, majd kétéves tartózkodáshoz kötötték a szociális ellátásokhoz való hozzájutást. A későbbiekben pedig az új-zélandiak Ausztráliába történő folyamatos szabad mozgásának biztosítása érdekében egy különleges kategóriájú vízumot vezettek be, amelyet (egészségügyi és személyi feltételektől függően) automatikusan megadnak, és elektronikusan rögzítenek. Más állampolgároktól eltérően nem szükséges vízumot szerezni az érkezés előtt és más ideiglenes vízumokkal ellentétben ez a vízum az új-zélandi állampolgárok számára nincs időkorláthoz kötve. Mindezzel a TTTA-térség egy rendkívül speciális integrációs folyamat példája, amelyben mind speciális vízumkövetelményeknek, mind foglalkoztatási feltételeknek helye van.

A Ludovika Scholars Program keretében ezt követően Jarosław Szczepański az érdeklődő hallgatók számára speciális workshop keretében mutatta be a lengyel állami ösztöndíjlehetőségeket és az ezekhez elengedhetetlenül szükséges gyakorlati jelentkezési ismereteket. Elsősorban a teljes mesterképzésre vonatkozó speciális állami támogatások, valamint a doktori képzésben résztvevők számára nyitva álló részképzési és kutatási ösztöndíjak álltak az érdeklődés és az előadás középpontjában.

 

Szöveg: NKE ÁNTK Nemzetközi Osztály

Fotók: Szabó András, Szilágyi Dénes


Címkék: ÁNTK